تبلیغات

اشكال در شبكه ويندوز: خالي بودن Network Neighborhood در SMC Frontend

يكي از راه‌هاي اضافه كردن كامپيوتر‌هاي شبكه به داخل Security Environment استفاده از Network Neighborhood مي‌باشد، كه در آن تمامي Domainها و WorkGroupهاي شبكه شما ليست مي‌شود. در صورتي كه Network Neighborhood شما خالي بوده ويا در آن Domainها و Workgroupهاي شبكه شما همانند شكل زير وجود ندارد، سرويس Computer Browser ويندوز دچار مشكل شده است.
براي برطرف كردن اين مشكل در run ويندوز عبارت services.msc را تايپ كنيد تا پنجره Services ويندوز همانند شكل زير باز شود.سپس سرويس Computer Browser را يافته و آن را Start كنيد ويا درصورت Start بودن، اين سرويس آن را Restart كنيد.

 

شرکت انگیزه نگار خاوران تمامی مصوبات کمیسیون 90 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را قبول می دارد و نسبت به آن متعهد می باشد