تبلیغات

مفاهيم آیکون های Security Environment

avira smc active logoاين آيكون نشانگر كلاينت فعال مي باشد بدين معني كه Agent بر روي كلاينت نصب شده و ارتباط SMC برقرار است.

اين آيكون نشانگر كلاينت غيرفعال مي باشد بدين معني كه Agent بر روي كلاينت نصب نشده و ارتباط SMC برقرار نيست. براي حل اين مشكل مي بايست تنظيمات شبكه بين كلاينت و سرور را كنترل كرده سپس Agent را در كلاينت نصب كنيد.

اين آيكون نشانگر كلاينت فعال مي باشد بدين معني كه ارتباط بين كلاينت و سرور برقرار است ولي Agent در كلاينت نصب نيست.براي حل اين مشكل مي بايست Agent را بر روي كلاينت نصب كرد.

اين آيكون نشانگر كلاينت غيرفعال مي باشد بدين معني كه Agent بر روي كلاينت نصب شده ولي ارتباط SMC با كلاينت برقرار نيست. براي حل اين مشكل مي بايست تنظيمات شبكه بين كلاينت و سرور را كنترل كنيد.

اين آيكون نشانگر كلاينت غيرفعال مي باشد بدين معني كه Agent بر روي كلاينت نصب شده ولي ارتباط SMC با كلاينت برقرار نيست و SMC يك     Action انجام نشده در اين كلاينت دارد كه با برقراري ارتباط Action انجام مي شود . براي حل اين مشكل مي بايست تنظيمات شبكه بين كلاينت و سرور را كنترل كنيد.

اين آيكون نشانگر كلاينت فعال مي باشد بدين معني كه Agent بر روي كلاينت نصب شده و ارتباط SMC با كلاينت برقرار نيست. ممكن است كلاينت خاموش باشد در غير اين صورت مي بايست تنظيمات شبكه بين كلاينت و سرور را كنترل كنيد.

اين آيكون نشانگر ارتباط و تراكنش فعال بين كلاينت و  سرور است.

اين آيكون نشانگر Error مي باشد.براي مشاهده آن مي بايست روي كلاينت راست كليك كرده و پس از انتخاب گزينه View بر روي Product status  كليك كنيد. يا View Log را انتخاب كنيد.

 

SMC icons description

 

شرکت انگیزه نگار خاوران تمامی مصوبات کمیسیون 90 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را قبول می دارد و نسبت به آن متعهد می باشد