تبلیغات

حذف و اضافه كردن ماژول‌هاي آنتي‌ويروس

اگر در هنگام نصب آنتي‌ويروس ماژول‌هاي برنامه را نصب كرده‌ايد، براي نصب يا حذف كردن اين ماژول‌ها در‌قسمت Security Environment   روي‌كامپيوترها و گروههاي‌كامپيوتري‌ كه ساخته‌ايد، كليك راست نموده و  Commands و سپس Avira AntiVir Professional 10 را انتخاب كرده و ‌روي
‌ Install/Uninstall Modules كليك كنيد،حال با پنجره زير مواجه خواهيد شد كه مي‌توانيد با انتخاب گزينه‌هاي آن تمامي ماژول‌هاي نرم‌افزار را نصب كنيد.

 

command avira

 


نكته: اگر در هنگام نصب آنتي‌ويروس ماژول‌هاي برنامه را نصب كرده‌ايد، براي فعال يا غيرفعال كردن اين ماژول‌ها در‌قسمت Security Environment   روي‌كامپيوترها و گروههاي‌كامپيوتري‌ كه ساختهايد، كليك راست نموده و  Commands و سپس Avira AntiVir Professional 10 را انتخاب كرده و ‌روي ‌ Enable/Disable Modulesكليك كنيد،حال با پنجره زير مواجه خواهيد شد كه مي‌توانيد با انتخاب گزينه‌هاي آن تمامي ماژول‌هاي نرم‌افزار را فعال كنيد.


 

command avira

 

شرکت انگیزه نگار خاوران تمامی مصوبات کمیسیون 90 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را قبول می دارد و نسبت به آن متعهد می باشد